Soleka har publicerat både etablerade författare och debutanter.


Av de elva författare, vars böcker givits ut sedan 2005, är fyra debutanter i skönlitterära sammanhang. Alla är utmärkta stilister, ingen den andre lik.


        Senaste tillskottet på författarträdet, Ilmar Taska, har oväntade upplösningar på sina noveller. Korta berättelser med innehåll som väcker många tankar. I hemlandet Estland fick han lovord för sin romandebut 2011.


        Bengt Roslund är också ny på förlaget, men välkänd som TV-producent och har tidigare publicerat en del böcker.


        Undermenyn till vänster leder dig vidare till Soleka Förlags författare och deras böcker.

       I några av böckerna bjuds det även lite “smygläsning”.Våra boktitlar finns där böcker ska finnas.


Givetvis finns våra böcker tillgängliga via såväl internet- som traditionella bokhandlare.


För ytterligare information och beställning av böcker, välkommen att kontakta

Soleka Förlag, Box 5259, 200 72 Malmö. Tfn 040-26 95 45. E-post forlag@soleka.se