Kontakt


Vad kan vi göra för dig?

Vi är inte längre bort än ett telefonsamtal ... utom ibland då vi är på resa ute i världen och förbindelserna kanske inte är de bästa.

Skicka helst ett mail till

forlag@soleka.se


Soleka förlag

Box 5259, 200 72 Malmö

Tel 040-269545 / 0705949259